Apocalypse Me

  • 3/3 – 15/4/2016
  • Kurátor Jan Zálešák
  • Galerie Emila Filly
  • Ústí nad Labem CZ
Kurátorský projekt Apocalypse Me je zaměřen na okruh úzce provázaných témat, která jsou živým předmětem zájmu filosofie či antropologie, ale také současného výtvarného umění. Posthumanimus a kritika antropocentrismu ve zmíněných oborech ústí v tzv. ontologický obrat. Snaha stavět člověka a věci na stejnou úroveň může vypadat na první pohled zvláštně, není ale těžké dohledat její příčiny.
Potřeba změnit perspektivu, vyjmout alespoň spekulativně člověka ze středu věcí, je spojena stejně tak s vědomím ekologické krize, k níž zdá se nevyhnutelně míříme, jako s vývojem v oblasti počítačů, umělé inteligence, biotechnologií nebo finančních trhů. Kyborgové už nutně nejsou vraždící stroje přicházející z budoucnosti, mají spíše podobu informačních sítí, do nichž jsme stále pevněji vetkáni. I když dnes možná žijeme v utopii, zůstává tu otázka, jaká může být budoucnost, a zda je v ní ještě vůbec místo pro člověka. Výstava Apocalypse Me představí především nastupující generaci umělců, která je nejcitlivější ke změnám, které se dnes odehrávají na rozhraní přírody, kultury a technologií.
Josef Bolf
Aleš Čermák
Michal Cáb
Martin Kohout
Vilém Novák
Anna Slámová
Pavel Sterec
Patricie Dominguez
Irvina Morazan
"Autoportrét" Karteziánské meditace